Door Jonathan Sercu

Onze kijk op Internet of Things projecten

Onze kijk op Internet of Things projecten

Van start gaan met Internet of Things (IoT) is moeilijk. In vergelijking met klassieke software- of hardwareprojecten is IoT moeilijk omdat er meerdere technologiedomeinen betrokken zijn: hardware, netwerken, connectiviteit en software. In elk van deze domeinen zullen zich uitdagingen voordoen, en dat is waarom veel IoT projecten falen of vertraging oplopen.

Een voorbeeld om dit concreet te maken. Een bedrijf in de chemische sector heeft gastanks die gemonitord moeten worden. Enkele van deze tanks staan op de hoofdsite van het bedrijf, maar het merendeel staat bij klanten. De parameters die men in de gaten wil houden zijn druk, temperatuur, stroomtoevoer en enkele 0/1 (open/dicht, aan/uit) digitale inputs.

De klassieke manier om deze Internet of Things case aan te pakken zou uit volgende stappen bestaan:

  • Zoeken naar de juiste hardware module en sensoren om deze parameters uit te lezen.
  • Identificeren van de juiste technologie voor draadloze connectiviteit.
  • Een dataplatform opzetten om alle meetdata in op te slaan.
  • Integratie: Uitzoeken hoe deze componenten samen een werkende oplossing kunnen vormen.

Gezien de complexiteit van deze onderdelen, vraagt het management vaak nog een extra stap om mee van start te gaan: Prototyping. Dit houdt in dat alle bovenstaande stappen in sneltempo uitgeprobeerd worden, om zo eerst de business case te kunnen bewijzen. Het meeste van dit werk zou men nadien mogen herdoen omdat dergelijke prototypes niet geschikt zijn om stabiel te werken in een productieomgeving.

Wij bij Crodeon hebben een andere kijk op dit soort cases. Het grootste verschil is dat onze producten over een ingebouwde veelzijdigheid beschikken die ons toelaat om de noden van klanten met een standaard end-to-end oplossing aan te pakken. Met end-to-end bedoelen we hardware, connectiviteit en cloud in één product. De Crodeon Reporter is veelzijdig, geschikt voor outdoor gebruik en is standaard uit voorraad leverbaar. Wij voorzien connectiviteit, hosting, back-ups en sensoren. Zelfs de stroomtoevoer kan onze zorg zijn als de klant kiest voor zonne-energie in plaats van netstroom.

Voor de case die hierboven beschreven werd, zou dit betekenen dat alle sensoren en digitale inputs op één Reporter aangesloten worden, waardoor de veelzijdigheid van de Reporter helemaal tot zijn recht komt. Alle data wordt in real-time naar het Crodeon Dashboard verstuurd, en het volledige end-to-end proces wordt door Crodeon gecontroleerd, inclusief het opvolgen van de gezondheid van de hardware.

Het grote voordeel van deze veelzijdigheid is dat de klant dankzij Crodeon geen complex “project” moet aanvatten, maar eigenlijk gewoon een “product” aankoopt, zonder nood aan maatwerk. En het beste nieuws: De klant kan van start gaan met één toestel en schalen naar honderden zonder risico.

Ouder artikel
Lancering nieuwe Reporter Lancering nieuwe Reporter
play-button