Door Jonathan Sercu

Wij vergeleken de Watermark met de WaterScout SM100

Wij vergeleken de Watermark met de WaterScout SM100

Zowel de WaterScout SM100 als de Watermark sensor meten bodemvocht. Er zijn echter enkele verschillen waarop we kunnen wijzen. In dit artikel bekijken we de twee sensoren in detail, overlopen we de belangrijkste voor- en nadelen en geven we ook tips over hoe u zelf snel van start kunt gaan.

irrigation sensors

Meetprincipe

De Waterscout SM100 meet het bodemvochtgehalte als percentage van het bodemvolume. Als we bijvoorbeeld 1 liter grond nemen die bestaat uit 0,25L water, 0,25L lucht en een halve liter grondmaterie, dan zal de WaterScout 25% aangeven.

De Watermark daarentegen meet hoeveel inspanning een plant moet leveren om beschikbaar water uit de bodem te halen. De meetwaarden van de Watermark worden uitgedrukt in kilopascal. Een hogere meetwaarde betekent dat de grond droger is, en een plant dus meer inspanning moet leveren om water uit de grond te onttrekken. Volgende opdeling wordt als algemene richtlijn gebruikt:

  • 0-10 kPa: Verzadigde grond
  • 10-30 kPa: Bodem is voldoende nat (behalve grove zandgrond, die hier al water begint te verliezen)
  • 30-60 kPa: Gebruikelijke grenswaarden om irrigatie te beginnen (meeste grondsoorten)
  • 60-100 kPa: Gebruikelijke grenswaarde om irrigatie te beginnen in zware kleigrond
  • 100-200 kPa: Opgelet. Bodem begint gevaarlijk droog te worden om maximumproductie te halen

Reactiesnelheid

Een gekend nadeel van de Watermark sensor is dat hij iets trager reageert bij het opdrogingsproces. De metingen kunnen soms tot een dag vertraging oplopen als de grond waarin de sensor zicht bevindt opdroogt. De Waterscout SM100 daarentegen reageert bijna in real-time.

WaterScout SM100

Temperatuurcompensatie

Wat vroeger vaak als nadeel werd genoemd bij de Watermark was zijn afhankelijkheid van de bodemtemperatuur. Daarom is het van groot belang om ook de temperatuur van de bodem te meten en deze waarde vervolgens te gebruiken om de metingen van de Watermark bij te sturen.

Crodeon lost dit op door de kalibratie automatisch toe te passen met een bodemtemperatuursensor op de Watermark adapter. We maken hiervoor gebruik van de formule ontwikkeld door Dr. Clinton C. Shock in 1998. In deze setup is de sensor dus niet langer afhankelijk van bodemtemperatuur. De Waterscout SM100 is niet temperatuurgevoelig.

Watermark sensor

Afhankelijkheid van de grondsoort

Het grote voordeel van de Watermark is dat hij onafhankelijk is van de grondsoort, aangezien de sensor de effectieve zuigspanning meet. Dit is tevens het belangrijkste minpunt van de WaterScout SM100, die van de gebruiker een goede kennis van de ondergrond vraagt.

Het wordt aangeraden om al vroeg in het voorjaar te beginnen meten met de SM100 om na te gaan wat de veldcapaciteit is van de grond. Die meetwaarde kan je dan als referentie nemen voor de rest van het seizoen, als indicatie van hoeveel water de grond kan vasthouden. Dit kan sterk verschillen afhankelijk van de grondsoort. Zo kan een kleigrond bijvoorbeeld veel meer water vasthouden dan een zandgrond.

Combineren met andere metingen

Zo ziet u maar dat elke sensor zijn voor- en nadelen heeft. Het goede nieuws is dat beide sensoren plug & play compatibel zijn met de Crodeon Reporter.

Crodeon Reporter

U kunt de sensoren tegelijk aansluiten, maar het is ook mogelijk om meerdere identieke sensoren met één toestel uit te lezen. Eventueel kan dit zelfs samen met andere sensoren voor het meten van weersomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid, bladnat, wind of regen.

Wie nog een stap verder wil gaan, kan bijvoorbeeld de druk meten op een waterleiding, debiet meten met een waterteller of de stand van het grondwater met een niveausensor. Bezoek onze webshop om all compatibele sensoren te bekijken.

Aansturen van irrigatie

Tot slot maakt onze technologie het ook mogelijk om een irrigatiesysteem aan te sturen. We bieden hiervoor een sturingsmodule met zes ingebouwde relaisaansluitingen. Dit geeft u de mogelijkheid om via pc of smartphone met een druk op de knop een pomp te starten of een klep te openen. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer info over de mogelijkheden.

play-button