Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna het "privacybeleid" genoemd) is van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van de website (www.crodeon.com) alsmede op alle (commerciële) relaties (en de eventuele daaropvolgende informatie-uitwisseling) tussen Crodeon en haar (potentiële) klanten, leveranciers en / of zakenpartners.

Identiteit van de controller

Crodeon Technologies BV (hierna “Crodeon” genoemd), met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Technologiepark-Zwijnaarde 82, en met ondernemingsnummer 0642.754.761 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen (het 'wat', het 'hoe' en het 'waarom') van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. 

Crodeon is bereikbaar via de gewone post of per e-mail op info@crodeon.com.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de website informatie over de individuele webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de website hebben verwezen en informatie over hoe u met de website omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie".

We verzamelen apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën: 

 • "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatiecode bevatten.
 • "Logbestanden" volgen acties die plaatsvinden op de site en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzings- / exitpagina's en datum- / tijdstempels.
 • "Web beacons", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de website bladert.

Bovendien, wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de website, verzamelen wij bepaalde informatie van u, waaronder uw naam (of bedrijfsnaam), woonadres, bedrijfsadres, factuuradres, verzendadres, nationaliteit, functie en hoedanigheid, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers, e-mailadres en telefoonnummer). We verwijzen naar deze informatie als "Bestelinformatie".

Deze gegevens worden verzameld met het oog op het beheer van prospecten, klanten en leveranciers, het leveren van kwalitatieve diensten, het verwerken van bestellingen en leveringen, inclusief het opstellen van een offerte, levering of bestelbon, en met het oog op boekhouding en facturering. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden of voor veiligheidsdoeleinden.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de (mogelijke) uitvoering van een overeenkomst. Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens aan Crodeon is een noodzakelijke voorwaarde om contact op te nemen met Crodeon en, in voorkomend geval, een contract af te sluiten. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, is het voor Crodeon onmogelijk om contact met u op te nemen en met u een contract aan te gaan.

Wanneer de gegevens uitsluitend worden gebruikt om te communiceren met de medewerkers van Crodeon of een gelieerd bedrijf, is de wettelijke basis voor dit proces het gerechtvaardigde belang om hoogwaardige klantenservice en productondersteuning te bieden.

Wanneer de persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt, is de rechtsgrond ofwel het gerechtvaardigde belang van Crodeon om de bestaande klanten van soortgelijke producten te informeren, of de door u gegeven toestemming om marketinginformatie te ontvangen.

Als we het hebben over "Persoonlijke informatie" in dit privacybeleid, hebben we het zowel over apparaatinformatie als over bestelinformatie.

Cookies

Crodeon maakt op haar website gebruik van cookies. Dit privacybeleid informeert u als bezoeker van de website hoe u deze kunt gebruiken.

U bent niet verplicht om alle cookies te accepteren. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor een bezoek aan de website. Niet alle toepassingen van onze website werken echter optimaal als niet alle cookies worden geaccepteerd.  

Cookies zijn kleine (tekst) bestanden. Bij een bezoek aan de website van Crodeon worden kleine (tekst) bestanden opgeslagen op, of wordt toegang verkregen tot eerder geplaatste (tekst) bestanden door Crodeon op uw randapparatuur (computer, tablet, mobiele telefoons etc). Wanneer u als gebruiker in de toekomst op dezelfde site surft, kunnen de gegevens die in de cookies zijn opgeslagen door de website worden opgehaald om de website op de hoogte te stellen van eerdere activiteiten van de gebruiker. Cookies werken als een soort herinnering voor de website.

Cookies kunnen zowel door Crodeon zelf als door derden worden geplaatst. Bovendien kunnen ze tijdelijk zijn ("sessiecookies", deze cookies verdwijnen wanneer uw browsersessie wordt gesloten) of permanent ("permanente cookies", deze cookies worden permanent op uw apparaat geplaatst totdat ze handmatig worden verwijderd).

Bezoek voor meer informatie over cookies www.allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken we cookies?

Ons bedrijf gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, inclusief u aangemeld houden en begrijpen hoe u onze website gebruikt.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt:

Functionaliteit: Crodeon gebruikt deze cookies zodat wij u op onze website herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren onthouden. Dit kan de taal zijn die u verkiest en de locatie waarin u zich bevindt. Er wordt een combinatie van first-party en third-party cookies gebruikt.

Adverteren: Crodeon gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u heeft bekeken, de links die u heeft gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres. Crodeon kan beperkte aspecten van deze gegevens op een geanonimiseerde manier delen met derden voor reclamedoeleinden. We kunnen ook online gegevens die via cookies zijn verzameld, delen met onze advertentiepartners. Dit betekent dat wanneer u een andere website bezoekt, u mogelijk advertenties te zien krijgt op basis van uw browse-patronen op onze website.

Hoe cookies te beheren?

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Voor informatie over het verwijderen van cookies uit uw browser kunt u terecht op www.allaboutcookies.org. In enkele gevallen werken sommige van onze websitefuncties daardoor mogelijk niet.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

U verstrekt Crodeon rechtstreeks de meeste gegevens die we verzamelen. We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:

 • Online registreert of een bestelling plaatst voor een van onze producten of diensten.
 • Vrijwillig een klantenonderzoek invult of feedback geeft op een van onze prikborden of via e-mail.
 • Onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van uw browser.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken de bestelinformatie die we in het algemeen verzamelen om bestellingen die via de website zijn geplaatst uit te voeren (inclusief het verwerken van uw betalingsinformatie, het regelen van verzending en het verstrekken van facturen en / of orderbevestigingen).

Bovendien gebruiken we deze bestelinformatie om:

 • Uw bestelling te verwerken en uw account te beheren.
 • Met u te communiceren.
 • Onze bestellingen op mogelijk risico of fraude te screenen.
 • In overeenstemming met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of advertenties te verstrekken met betrekking tot onze producten of diensten.
 • Uw persoonlijke account aan te maken op het Crodeon Dashboard, waar u toegang heeft tot de sensordata van uw Crodeon Reporter.

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen screenen op mogelijke risico's en fraude (in het bijzonder uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze website te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten browsen en omgaan met de website en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

Marketing

Crodeon wil u graag informatie sturen over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u deze interessant vindt. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden. U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat Crodeon contact met u opneemt voor marketingdoeleinden. Als u niet langer gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, wijzig dan uw accountinstellingen nadat u zich hebt aangemeld op www.crodeon.com.

Bewaartermijn

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) om te voldoen aan een verjaring of vervaltermijn waarin de wet voorziet of (ii) om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De verwerkte persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit privacybeleid alleen verstrekt aan de volgende ontvangers:

 • Controller
 • Betrokkene
 • Verwerkers waarop een beroep wordt gedaan met het oog op een specifiek mandaat (bv. een marketingcampagne, IT-dienstverleners, transporters), of die optreden als commerciële partners (handelsagent, distributeur...)

 Bovengenoemde Verwerkers handelen uitsluitend in opdracht van en namens Crodeon. Crodeon garandeert het volgende met betrekking tot de verwerking van gegevens door deze Verwerkers:

 • Crodeon zal met deze Verwerkers een overeenkomst sluiten waarin bepalingen zijn opgenomen omtrent de kwaliteit van de verwerking van de persoonsgegevens conform de verplichtingen opgelegd door de relevante privacywetgeving;
 • De verwerkers mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Crodeon en in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Niettegenstaande het voorgaande is het mogelijk dat Crodeon uw persoonlijke gegevens openbaar moet maken:

 • aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Crodeon hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van gerechtelijke procedures en (ii) om de rechten van Crodeon te beschermen en te verdedigen;
 • Wanneer Crodeon of bijna al zijn activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonlijke gegevens een van de overgedragen activa zullen zijn.

Wat zijn uw rechten voor gegevensbescherming?

Crodeon wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Als u een Europese burger bent, heeft u de volgende rechten:

Het recht op inzage: u heeft het recht om bij Crodeon kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen.

Het recht op rectificatie: u hebt het recht om Crodeon te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om Crodeon te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

Het recht op verwijdering: u heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat Crodeon uw persoonsgegevens verwijdert.

Het recht om de verwerking te beperken: u heeft het recht om Crodeon te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: u hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crodeon.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om Crodeon te verzoeken de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Bovendien, als u een Europese burger bent, merken we op dat we uw informatie verwerken om te voldoen aan contracten die we met u kunnen hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderzijds om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat aangezien deze website is gebouwd op het Shopify-platform, het mogelijk is dat uw informatie buiten Europa wordt overgedragen, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de privacydocumentatie van Shopify Inc., een Canadees bedrijf met vestigingen op 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, Ontario, Canada.

U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor moet u een verzoek met een kopie van uw identiteitskaart naar ons sturen, om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de administratieve kosten die aan uw verzoek zijn verbonden, of we kunnen uw verzoek weigeren. Bovendien kunt u deze rechten maar één keer per zes maanden uitoefenen.

In ieder geval zullen wij u altijd uiterlijk binnen een maand informeren over de actie die op uw verzoek is ondernomen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op info@crodeon.com of schrijf ons op het onderstaande adres.

Transfers naar derde landen

Elke doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een ontvanger die zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, wordt beheerst door de bepalingen van een overdrachtsovereenkomst, die (i) modelcontractbepalingen zal bevatten zoals uiteengezet in het 'Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87 / EG)', of (ii) is gebaseerd op een ander mechanisme op basis van de privacywetgeving of enige andere wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In het geval van Crodeon is het mogelijk dat er een doorgifte naar derde landen plaatsvindt. Indien u dat wenst, kunt u altijd meer informatie krijgen over het land waarnaar de doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvindt en de passende maatregelen die zijn genomen.

Privacybeleid van andere websites

De website van Crodeon bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Crodeon controleert haar privacybeleid regelmatig en plaatst updates op haar website. Het wordt daarom aanbevolen om regelmatig de website en dit privacybeleid te raadplegen. Zodra een nieuw cookiebeleid van kracht wordt, wordt opnieuw uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies.

Hoe ons te contacteren

Als u vragen heeft over het privacybeleid van Crodeon, de gegevens die we over u bewaren, of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. E-mail ons op info@crodeon.com of schrijf ons op het volgende adres: Crodeon Technologies, Technologiepark-Zwijnaarde 82, 9052 Gent, België

Kinderen

We vragen dat personen onder de 16 jaar geen persoonlijke informatie aan Crodeon doorgeven, tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd(en). Als we merken dat we de persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop Crodeon uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en / of verwerkt, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden beschreven in dit privacybeleid onder 'Identiteit van de controller'. Crodeon zal al het mogelijke doen om u een antwoord te geven.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u kan contacteren via het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: +32 (0) 2274 48 00, fax: +32 ( 0) 2274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be