Hoe VITO Vlaanderen waterproof maakt

WaterProof VITO
Smart geotechnische gegevensverzameling en interpretatie
6 tips om het meeste uit je koelcel te halen
Temperatuurregistratie voor HACCP
Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aanpakken
6 lijsten om snel aan de slag te gaan met HACCP
Monitoring van bodemvocht voor de landbouw
Green Wall Monitoring: waarom een groene muur slimme tuinsensoren nodig heeft
Hoe krijgt Reporter stroom?
Bouwkraan en wind: gebruik een weerstation voor veiligheid op je werf
Water niveau sensor om het waterniveau in een container of put te meten
De eenvoud van Reporter: Sumaq is fan!
Bloesem beschermen tegen vorst
Weerverlet bepalen met een weerstation
Realtime vorstbewakings- en waarschuwingssysteem
Pseudomonas syringae preventie bij fruitbomen
Bloemen koud bewaren met temperatuurbewaking
IoT sensormodule met GPS tracker
Wat is de ideale temperatuur voor een koelcel?
Gebruik van de Crodeon API
Een weerstation met API
4 Dingen waar je op moet letten bij een temperatuursensor met API
Een weerstation met waterniveausensor voor een marina of jachthaven
Hoe VITO Vlaanderen waterproof maakt
Waarom wij in België produceren
Haringvlietbrug renovatie: een weerstation voor de bouw
Wat is de ideale temperatuur voor een serverruimte?
Eenvoudige temperatuurbewaking voor een serverruimte
Steen Vastgoed en Reporter, een keigoed koppel!
FKT en Reporter: match made in koelcel
Een weerstation met meerdere sensoren
Een stroomuitvalmelder voor je bouwwerf
Gecombineerde druk- en temperatuurmeting
Een weerstation op je bouwwerf gebruiken
Lokaal klimaat op een dak onderzoeken
Duurzame irrigatie met een waterverbruik meetsysteem
Groendak monitoring
Industriële geurhinder volgen met een weerstation
Waarom grondwaterstand invloed heeft op scheurvorming in gebouwen
4G Narrowband IoT-apparaat op zonne-energie: revolutionaire remote monitoring
Huisvestingseisen voor een pluimveebedrijf: de complete gids
Hittebehandeling bij vrachtcontainers monitoren
Een stalbrand voorkomen en detecteren in een varkensstal
Professioneel meelwormen kweken: hoe creëer je het beste leefklimaat?
Bescherm pluimvee tegen hittestress: herkennen en voorkomen
Waterbesparing bij blauwe bessenteelt: een case study
Een eindeloopschakelaar verbinden met de cloud
Een dauwpuntsensor voor remote monitoring
De ultieme gids voor aardappelbewaring monitoren
Hoe KuNa Fish vis temperatuur monitoring een fluitje van een cent maakt
CO2 vergiftiging en verstikking bij varkens

Ben jij al bekend met de Vlaamse Blue Deal? Dit ambitieuze programma gaat de strijd aan tegen waterschaarste en droogte. Het richt zich op samenwerking en implementeert concrete maatregelen, zoals slim watergebruik, herstel van natte natuur, en groenblauwe infrastructuur.

De aanpak omvat mentaliteitsverandering, innovatie en beleidsmaatregelen. Door water lokaal vast te houden, te hergebruiken en verspilling tegen te gaan, tracht de Blue Deal evenwicht te creëren tussen watervraag en -aanbod. Het programma stimuleert samenwerking met bedrijven, landbouwers, burgers en kennisinstellingen en focust daarbij op concrete oplossingen in de praktijk. Een van deze kennisinstellingen is VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), die binnen de Blue Deal het Vlaanderen WaterProof project in goede banen leidt.

Innovatie en realisaties in de praktijk berusten op grondig onderzoek en op concrete data. Daarom worden de acties in het kader van Vlaanderen WaterProof precies gemonitord en gelogd.

Vlaanderen WaterProof

Waterschaarste en wateroverlast zijn zeker voor Vlaanderen zeer relevante uitdagingen. In Vlaanderen WaterProof ligt de focus op (hemel)water beter vasthouden en gebruiken in plaats van het snel afvoeren richting zee.

Concreet werkt het project in drie demoruimten aan duurzame, systemische oplossingen: een bedrijventerrein in Tielt, de zandwinningsputten in de Kempen en de fruitstreken Haspengouw en Hageland. Er wordt daarbij niet gekeken naar symptoombestrijding maar naar duurzame maatregelen die het gebied en de lokale economie bestand maken tegen de klimaatverandering.

Hiervoor is vanzelfsprekend de nodige kennis en expertise vereist.

Als kennisinstelling met de missie om de transitie naar een duurzame wereld te versnellen coördineert VITO het project. Daarnaast bundelt Vlaanderen WaterProof de kracht en de expertise van een resem sterke partners en stakeholders. Ze leveren elk in hun domein of regio een betekenisvolle bijdrage aan het succes van het project en aan de transitie naar een robuust watersysteem in Vlaanderen.

Waterproblematiek

Van alle Europese regio's staat Vlaanderen heel hoog op de lijst wat risico's op waterschaarste en droogte betreft. En dat heeft verschillende oorzaken.

Veel mensen die op een kleine oppervlakte wonen én waterintensieve sectoren in de landbouw en industrie leiden tot een groot watergebruik. Maar als het vandaag regent dan loopt het meeste water de riolering in en verdwijnt het richting zee.

Door de vele verharding in Vlaanderen kan het regenwater onvoldoende insijpelen in de bodem. Daardoor zakken onze grondwatervoorraden. Anderzijds zorgt de hoge verhardingsgraad ervoor dat het water snel richting riolering en vervolgens grachten, rivieren en kanalen en wegstroomt richting zee. Bij hevige regen verhoogt zo de kans op wateroverlast omdat de riolering of de nabijgelegen waterlopen het water niet meer kunnen slikken. Ook grachten en drainageleidingen werken een snelle waterafvoer in de hand.

Bovendien zorgt klimaatverandering voor langere perioden van droogte, afgewisseld met hevige regenbuien. Het hemelwater kan als gevolg nog slechter de droge bodem insijpelen, wat tegelijk de kans op forse overstromingen significant verhoogt.

Waterwinst

Om bovenstaande problematiek te tackelen werkt VITO samen met diverse partners binnen Vlaanderen WaterProof aan ingenieuze oplossingen om hemelwater beter vast te houden en nuttig te hergebruiken. Hiervoor werden fysieke opstellingen op proeflocaties geïnstalleerd. Zo kan men échte data verzamelen en evalueren en de maatregelen tegelijk ook demonstreren.

Bij onderstaande projecten gebruikte VITO Reporter met een variatie aan sensoren om de proefopstellingen nauwkeurig te meten.

In de fruitsteken van Haspengouw en Hageland bevindt zich zo’n demonstratie waar VITO in nauwe samenwerking met het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) en telers zoekt naar manieren om de fruitteelt bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Ze mikken hier op robuust beheer van bodem en water met als doel waterwinst.

Vlaanderen WaterProof voor de fruitstreek

In de fruitstreek voert men op verschillende locaties proeven uit. Zo test men maatregelen om de runoff op hellende percelen te verminderen en onderzoekt men hoe slimme irrigatie het waterverbruik kan terugdringen zonder opbrengstverlies.

perenperceel pcfruit vito proefopstelling

Het hellende perenperceel

Tijdens hevige neerslag gaat er veel regenwater verloren op (licht) hellende percelen. Daarom onderzocht VITO in samenwerking met pcfruit hoeveel water dat precies is en hoe dit ‘verloren water’ (runoff) opgevangen en hergebruikt kan worden.

Hiervoor werden er onderaan twee grasstroken roosters ingegraven waarin het afspoelende regenwater verzamelt (links op bovenstaande foto). Middels een buizensysteem en met dank aan de zwaartekracht stroomt dit water door naar opvangbakken (rechts op bovenstaande foto) waar het waterpeil gemeten wordt. Het weerstation naast de opvangbakken monitort ondertussen de weersomstandigheden en meet de neerslag. Zo kan men de impact van neerslag op het waterpeil in de opvangbakken in realtime opvolgen en de runoff berekenen.

Meer informatie over deze proef vind je in dit artikel: Hoe waterinfiltratie op hellende fruitpercelen verhogen?

dendrometer op perenboom project vito en pcfruit

Slimme irrigatie

Fruitpercelen hebben water nodig om een goede opbrengst te leveren. De exacte irrigatienood is echter lastig te achterhalen zonder gebruik te maken van een nauwkeurig monitoringsysteem met de nodige sensoren (bodemvocht, stamdikte etc.). Op bovenstaande foto's is de proefopstelling van de dendrometer voor stamdiktemeting te zien (links) en de proefopstelling voor bodemvochtmetingen met Watermark sensoren (rechts).

Om de stap te zetten naar duurzamere irrigatiemethodes voeren VITO en pcfruit een proef uit waarbij de stamdikte van perenbomen gemeten wordt door middel van dendrometers om de waterbehoefte van de beplanting bij te houden.

“’s Nachts zet de stam uit omdat de bomen dan maximaal vocht opnemen via de wortels. Overdag krimpen de bomen. Hoe hard ze krimpen, is dus een indicator voor hoeveel vocht een boom opneemt. Nemen ze genoeg vocht op of gaan ze in stress door vochttekort? Wanneer de stam 's nachts minder toeneemt dan hij overdag krimpt, heeft de boom duidelijk dorst.” - Vlaanderen WaterProof, efficiënt watergebruik

De teler vergelijkt deze dendrometerdata met metingen van de bodemvochtsensoren. Zo valt er nauwkeuriger in te schatten of irrigatie al noodzakelijk is en hoeveel water er gegeven moet worden om aan de noden van het gewas te voldoen. Zo wordt duurzaam watergebruik gegarandeerd.

Crodeons bijdrage aan Smart Agriculture

VITO gebruikt Reporter samen met weersensoren, niveausensoren, bodemvochtsensoren en dendrometers om bovenstaand projecten te meten en te loggen. Reporters betrouwbare GSM-verbinding en datastreaming naar de cloud zorgen ervoor dat onderzoekers ongehinderd gegevens kunnen verzamelen met de zekerheid dat alles online opgeslagen wordt.

Reporter bij boomgaard voor remote monitoring

We zijn trots om samen met VITO te kunnen bijdragen aan het onderzoek rond Smart Agriculture en duurzaam watergebruik en danken hen voor hun vertrouwen in Reporter.

Ben jij ook op zoek naar een betrouwbare sensormodule voor remote monitoring en data logging voor je landbouwbedrijf of landbouwonderzoek? Neem dan zeker even contact met ons op!

Terug naar blog

Nog vragen?

Bel ons op +32474097705 Of gebruik het contactformulier

 • Smart geotechnical data gathering

  Smart geotechnische gegevensverzameling en inte...

  Het handmatig verzamelen en onderzoeken van gegevens kan echter een vermoeiend onderdeel van geotechniek zijn. Bij Crodeon hebben we een manier gevonden om gegevensverzameling te automatiseren en tegelijkertijd de gegevens...

  Smart geotechnische gegevensverzameling en inte...

  Het handmatig verzamelen en onderzoeken van gegevens kan echter een vermoeiend onderdeel van geotechniek zijn. Bij Crodeon hebben we een manier gevonden om gegevensverzameling te automatiseren en tegelijkertijd de gegevens...

 • 6 tips for making the most of your cold room

  6 tips om het meeste uit je koelcel te halen

  Of het nu gaat om het gekoeld bewaren van levensmiddelen of het op temperatuur houden van medische producten, een koelcel is voor bedrijven in vele sectoren een onmisbare investering. Het...

  6 tips om het meeste uit je koelcel te halen

  Of het nu gaat om het gekoeld bewaren van levensmiddelen of het op temperatuur houden van medische producten, een koelcel is voor bedrijven in vele sectoren een onmisbare investering. Het...

 • Temperature registration for HACCP

  Temperatuurregistratie voor HACCP

  Geautomatiseerde temperatuurregistratie is tegenwoordig aan te raden, zeker wanneer er geen tijd is om koelcellen regelmatig te inspecteren. Digitale registratiesystemen bieden veel voordelen ten opzichte van registratie op papier.

  Temperatuurregistratie voor HACCP

  Geautomatiseerde temperatuurregistratie is tegenwoordig aan te raden, zeker wanneer er geen tijd is om koelcellen regelmatig te inspecteren. Digitale registratiesystemen bieden veel voordelen ten opzichte van registratie op papier.

 • Quickly tackle the 7 principles of HACCP

  Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aan...

  In dit artikel leggen we uit hoe de technologie van vandaag jou kan helpen de 7 principes van HACCP aan te pakken. We gebruiken ons eigen sensorapparaat genaamd Reporter® als een...

  Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aan...

  In dit artikel leggen we uit hoe de technologie van vandaag jou kan helpen de 7 principes van HACCP aan te pakken. We gebruiken ons eigen sensorapparaat genaamd Reporter® als een...

1 van 4
 • Demo laptop

  Live online demo

  Meld je aan voor een gratis account op het Crodeon Dashboard en bekijk live een werkende demo.
  Bekijk de demo 
 • person

  Boek een afspraak

  Boek een afspraak met Jonathan, onze Sales Manager, voor meer informatie over deze oplossing.
  Plan een call in 
 • phone email

  Contacteer ons

  Voor partnerships, distributie, of elke andere vraag, aarzel niet om contact op te nemen!
  Contacteer ons