Industriële geurhinder volgen met een weerstation

Industrial odour monitoring with a weather station
6 tips om het meeste uit je koelcel te halen
Temperatuurregistratie voor HACCP
Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aanpakken
6 lijsten om snel aan de slag te gaan met HACCP
Monitoring van bodemvocht voor de landbouw
Green Wall Monitoring: waarom een groene muur slimme tuinsensoren nodig heeft
Hoe krijgt Reporter stroom?
Bouwkraan en wind: gebruik een weerstation voor veiligheid op je werf
Water niveau sensor om het waterniveau in een container of put te meten
De eenvoud van Reporter: Sumaq is fan!
Bloesem beschermen tegen vorst
Weerverlet bepalen met een weerstation
Realtime vorstbewakings- en waarschuwingssysteem
Pseudomonas syringae preventie bij fruitbomen
Bloemen koud bewaren met temperatuurbewaking
IoT sensormodule met GPS tracker
Wat is de ideale temperatuur voor een koelcel?
Gebruik van de Crodeon API
Een weerstation met API
4 Dingen waar je op moet letten bij een temperatuursensor met API
Een weerstation met waterniveausensor voor een marina of jachthaven
Hoe VITO Vlaanderen waterproof maakt
Waarom wij in België produceren
Haringvlietbrug renovatie: een weerstation voor de bouw
Wat is de ideale temperatuur voor een serverruimte?
Eenvoudige temperatuurbewaking voor een serverruimte
Steen Vastgoed en Reporter, een keigoed koppel!
FKT en Reporter: match made in koelcel
Een weerstation met meerdere sensoren
Een stroomuitvalmelder voor je bouwwerf
Gecombineerde druk- en temperatuurmeting
Een weerstation op je bouwwerf gebruiken
Lokaal klimaat op een dak onderzoeken
Duurzame irrigatie met een waterverbruik meetsysteem
Groendak monitoring
Industriële geurhinder volgen met een weerstation
Waarom grondwaterstand invloed heeft op scheurvorming in gebouwen
4G Narrowband IoT-apparaat op zonne-energie: revolutionaire remote monitoring
Huisvestingseisen voor een pluimveebedrijf: de complete gids
Hittebehandeling bij vrachtcontainers monitoren
Een stalbrand voorkomen en detecteren in een varkensstal
Professioneel meelwormen kweken: hoe creëer je het beste leefklimaat?
Bescherm pluimvee tegen hittestress: herkennen en voorkomen
Waterbesparing bij blauwe bessenteelt: een case study
Een eindeloopschakelaar verbinden met de cloud
Een dauwpuntsensor voor remote monitoring
De ultieme gids voor aardappelbewaring monitoren
Hoe KuNa Fish vis temperatuur monitoring een fluitje van een cent maakt
CO2 vergiftiging en verstikking bij varkens
Wind monitoring en windsnelheid meten

Geur en geluid zijn onlosmakelijk verbonden aan een industriële omgeving. Zeker bij de bereiding van voedsel, verwerking van afval of bij andere industriële processen kan industriële geurhinder voorkomen.

Wij spraken met Jos Pastoors van Binapro uit Cuijk (NL). Binapro is gespecialiseerd in geurneutralisatie: het voorkomen en oplossen van stankoverlast. Hiervoor gebruiken zij bij hun klanten allerlei geavanceerde technieken en middelen maar ook: windmeting!

Binapro: meester in geurneutralisatie

Binapro is gespecialiseerd in het oplossen van stankoverlast in industriële omgevingen zoals: industrie, afvalverwerking, petrochemie, waterzuivering, (plastic)recycling, slachterijen, composteringsbedrijven en intramurale zorg. Hiervoor gebruikt het bedrijf speciale technologiën die stoffen met een sterke geur omzetten of afbreken naar een andere stof. De bijbehorende vervelende geur verdwijnt of vermindert hierdoor.

Die techniek wordt daarnaast ook frequent gebruikt bij aluminium producenten, waterzuivering, compostering, recyclingsbedrijven, cementbedrijven, asfaltbedrijven en petrochemische industrie.

“Wij voegen actieve agenten toe aan een geuremissie. Deze actieve agenten gaan een redox reactie aan met moleculen van de geuremissie waardoor de geur verandert. Wij maken bijvoorbeeld van ammoniak (NH3) iets anders. Doordat we NH3 veranderen, wijzigt ook de geureigenschap, waardoor ammoniak daadwerkelijk wordt afgebroken. Deze techniek gebruiken wij in veel verschillende industriële omgevingen.”

Deze technologie voor geurneutralisatie bestaat al meer dan 30 jaar en werd inmiddels al in meer dan 25 landen bij ruim 3.500 actieve klanten geïnstalleerd. Dat Binapro meester is geworden in geurneutralisatie, valt niet meer in twijfel te trekken.

“Het is evident dat we een brede expertise hebben. Onze oplossing is zeer uniek en heeft een erg goede Return on Investment.”

fabrieksgebouw

Weerstations om klachten te behandelen en voorkomen

Wanneer er sprake is geweest van geuroverlast is het erg waardevol om precies te kunnen terugkijken waar de hinder vandaan kwam en of de klacht terecht was. “Een goed weerstation is belangrijk om de weersomstandigheden bij klachten terug te kunnen halen en de klacht op zijn merites te kunnen beoordelen/analyseren,” aldus Binapro.

“Tevens kan een goede weersensor gebruikt worden om vooraf al een signaal te krijgen als bepaalde weerscondities zich voordoen. Zo kunnen bedrijven proactief reageren op een aanpak van de geuremissie of tijdelijk een productieproces aanpassen.”

Binapro gebruikt het Crodeon professionele weerstation om de weersomstandigheden zoals windrichting en windsnelheid te meten bij hun klanten. Zo kunnen bedrijven tijdig ingrijpen als de wind met geur bijvoorbeeld naar een woonwijk waait en zo overlast zou kunnen veroorzaken.

Elektronische neuzen om geuren te detecteren

Om te meten of er bij een geuremissie ook sprake is van industriële geurhinder, wordt er vaak gebruik gemaakt van elektronische neuzen. Dit zijn apparaten die een geur kunnen meten gelijkaardig aan hoe een mens die geur zou waarnemen. Elektronische neuzen worden gebruikt om aan te tonen waar een geur vandaan komt maar ook om dus te kunnen inschatten of een geur overlast kan geven op de omgeving.

“Wij gebruiken elektronische neuzen om gebiedsbewaking bij klanten te doen. Daarmee kunnen we vroegtijdig geuremissie detecteren en kunnen we tevens aantonen of een geuremissie van een van onze klanten komt of dat deze van een aanpalend bedrijf komt.”

Wat is het Crodeon weerstation?

Het Crodeon professionele weerstation bestaat uit het volgende: een all-in-one weersensor, een zonnepaneel en een plug & play sensor module genaamd Reporter. Het systeem is onafhankelijk van WiFi en netstroom en is zo vrijwel overal te gebruiken. Binapro gebruikt de installatie om wind te monitoren op verschillende sites. Wij vroegen aan Jos Pastoors van Binapro wat zijn ervaring was met onze oplossing.

"Wij waren voor een klant op zoek naar een weerstation met real-time verbinding en online portaal met grafische visualisatie van windrichtingen. Zo kwamen wij terecht bij het Crodeon weerstation. Zowel wij als onze klant zijn hartstikke tevreden over het ultieme gebruiksgemak van Reporter en de online omgeving."

windmetingen gevisualiseerd op het Crodeon Dashboard

€499

Grafische visualisatie op een gebruiksvriendelijke webapplicatie

Reporters metingen worden via het GSM-netwerk doorgestuurd naar ons cloudplatform: het Crodeon Dashboard. Deze gebruiksvriendelijke webapplicatie is 24/7 bereikbaar voor jou om al jouw weermetingen live op te volgen. Historische data is makkelijk te exporteren naar Excel zodat jij nauwkeurig kunt analyseren wat de weersomstandigheden op jouw terrein waren. Dit vereenvoudigt het behandelen van klachten maar stelt jou ook in staat om proactief overlast te beperken.

Daarnaast is het Crodeon Dashboard ook direct the place to be wanneer jij Reporterinstellingen wenst te wijzigen. Verander je meetinterval, stel alarmen in of wijzig hoe jij je alarmnotificaties ontvangt.

Ben jij ook opzoek naar een oplossing voor jouw bedrijf?

Zoek jij nog een manier om overlast en hinder door geur te verhelpen en in kaart te brengen bij jouw bedrijf? Neem dan zeker contact met ons op voor meer informatie over het Crodeon weerstation. Binapro helpt je graag verder op vlak van geurneutralisatie.

Wind monitoring en windsnelheid meten
05/05/2023 - Jonathan Sercu

FAQ over industriële geurhinder

Wat is geurhinder?

Wanneer er bij een process een sterke geur vrij komt die impact kan hebben op de omgeving, spreken we van geurhinder. Zelfs als deze geur niet stinkt kan hij vanwege zijn intensiteit toch als hinderlijk worden ervaren.

Neem als voorbeeld een fabriek die brood bakt of rijstwafels maakt, deze produceert geen ‘vieze’ geuren, maar kan toch overlast veroorzaken in de omgeving. Industriële geurhinder kan veel problemen veroorzaken, voor zowel de fabriek zelf als de omgeving.

Stankoverlast daarentegen specificeert de overlast van een erg vieze geur.

Hoe wordt geurhinder bepaald?

Geuroverlast is zeer subjectief en wordt door vele mensen anders ervaren. Daarom is het belangrijk om overlast door geur op een zo objectief mogelijke manier te meten. Jos legt uit hoe dit gedaan wordt:

“Er worden door de overheid onafhankelijke metingen gedaan. Dit geschiedt veelal door organisaties die door de overheid gecrediteerd zijn om dit soort metingen te mogen uitvoeren. De metingen geschieden hedonisch bij een onafhankelijk geurpannel. De waarde die uit het onafhankelijk hedonisch geuronderzoek komt bepaalt de toegestane geuremissie in de geurcirkel rond het bedrijf.” - Binapro

Een weerstation met API
29/11/2023 - Jonathan Sercu

Waarom moet geuroverlast opgelost worden?

Hinder door geur kan negatieve gevolgen hebben voor zowel het bedrijf zelf, als de omgeving en omwonenden. We vroegen Jos om hier nog wat meer toelichting over te geven.

Het bedrijf: “Om een milieuvergunning te krijgen dient een bedrijf aan een aantal wettelijke normen te voldoen. Dit impliceert dat men binnen een vast te stellen geurcirkel, om een bedrijf, moet voldoen aan een maximaal aantal geureenheden. Een bedrijf mag daar op basis van percentielwaarde enkele keren per jaar overheen gaan. Maar geschiedt dit vaker dan kan de overheid penalty’s opleggen in de vorm van boetes, tijdelijke sluiting of gehele sluiting.”

De omgeving: Voor de omwonende kan constante geuroverlast bijdragen tot een sterk verminderd woongenot. Voor mensen die erg gevoelig zijn voor sterke geuren kan het zelfs leiden tot lichamelijke klachten. De buren van het bedrijf kunnen klachten indienen, wat opnieuw het functioneren van het bedrijf in gevaar brengt en het aanvragen van nieuwe vergunningen bemoeilijkt.

“Er zijn situaties waarbij een geuremissie geen hinder veroorzaakt voor de omwonenden, maar dat de geuremissie wel een impact heeft op de natuur. Dat impliceert dat het bedrijf dat de veroorzaker is van de geuremissie maatregelen moet nemen om de natuur verder te beschermen.”

Voor alle partijen is het daarom van groot belang dat overlast opgespoord en aangepakt wordt.

Waarom is een weerstation belangrijk voor een fabriekssite?

Op een fabriekssite kunnen geuren vrij komen tijdens productieprocessen. Daarnaast kunnen machines veel lawaai veroorzaken. Wanneer er in de fabriek iets fout loopt kunnen geur en geluid te veel aanwezig zijn waardoor omwonende hierdoor overlast ervaren. Door als fabriek zelf te meten en monitoren hoe de wind staat, kan je de impact van de stankoverlast op de omgeving beter inschatten.

Kan een weerstation helpen om geurhinder uit een fabriek op te sporen?

Op grote industriële sites is het soms lastig om de oorzaak van de overlast te achterhalen. Door te weten in welke richting de wind heeft gewaaid, kan de bron soms makkelijker teruggevonden worden.

Hoe kan je geuroverlast uit een fabriek verhelpen?

Geurhinder van een fabriek kan verholpen worden door: nauwlettend in de gaten te houden of de juiste processen worden gevolgd, geurneutralisatie te installeren, elektronische neuzen te installeren en windmetingen uit te voeren in het geval er toch iets misgaat.

Terug naar blog

Nog vragen?

Bel ons op +32474097705 Of gebruik het contactformulier

 • 6 tips for making the most of your cold room

  6 tips om het meeste uit je koelcel te halen

  Of het nu gaat om het gekoeld bewaren van levensmiddelen of het op temperatuur houden van medische producten, een koelcel is voor bedrijven in vele sectoren een onmisbare investering. Het...

  6 tips om het meeste uit je koelcel te halen

  Of het nu gaat om het gekoeld bewaren van levensmiddelen of het op temperatuur houden van medische producten, een koelcel is voor bedrijven in vele sectoren een onmisbare investering. Het...

 • Temperature registration for HACCP

  Temperatuurregistratie voor HACCP

  Geautomatiseerde temperatuurregistratie is tegenwoordig aan te raden, zeker wanneer er geen tijd is om koelcellen regelmatig te inspecteren. Digitale registratiesystemen bieden veel voordelen ten opzichte van registratie op papier.

  Temperatuurregistratie voor HACCP

  Geautomatiseerde temperatuurregistratie is tegenwoordig aan te raden, zeker wanneer er geen tijd is om koelcellen regelmatig te inspecteren. Digitale registratiesystemen bieden veel voordelen ten opzichte van registratie op papier.

 • Quickly tackle the 7 principles of HACCP

  Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aan...

  In dit artikel leggen we uit hoe de technologie van vandaag jou kan helpen de 7 principes van HACCP aan te pakken. We gebruiken ons eigen sensorapparaat genaamd Reporter® als een...

  Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aan...

  In dit artikel leggen we uit hoe de technologie van vandaag jou kan helpen de 7 principes van HACCP aan te pakken. We gebruiken ons eigen sensorapparaat genaamd Reporter® als een...

 • 6 lists to quickly get started with HACCP

  6 lijsten om snel aan de slag te gaan met HACCP

  HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een systeem voor voedselveiligheid dat werd ontwikkeld om de voedselveiligheid doorheen de voedingsproductieketen te verhogen. Hieronder een overzicht van 6...

  6 lijsten om snel aan de slag te gaan met HACCP

  HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een systeem voor voedselveiligheid dat werd ontwikkeld om de voedselveiligheid doorheen de voedingsproductieketen te verhogen. Hieronder een overzicht van 6...

1 van 4
 • Demo laptop

  Live online demo

  Meld je aan voor een gratis account op het Crodeon Dashboard en bekijk live een werkende demo.
  Bekijk de demo 
 • person

  Boek een afspraak

  Boek een afspraak met Jonathan, onze Sales Manager, voor meer informatie over deze oplossing.
  Plan een call in 
 • phone email

  Contacteer ons

  Voor partnerships, distributie, of elke andere vraag, aarzel niet om contact op te nemen!
  Contacteer ons