Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aanpakken

Quickly tackle the 7 principles of HACCP
Smart geotechnische gegevensverzameling en interpretatie
6 tips om het meeste uit je koelcel te halen
Temperatuurregistratie voor HACCP
Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aanpakken
6 lijsten om snel aan de slag te gaan met HACCP
Monitoring van bodemvocht voor de landbouw
Green Wall Monitoring: waarom een groene muur slimme tuinsensoren nodig heeft
Hoe krijgt Reporter stroom?
Bouwkraan en wind: gebruik een weerstation voor veiligheid op je werf
Water niveau sensor om het waterniveau in een container of put te meten
De eenvoud van Reporter: Sumaq is fan!
Bloesem beschermen tegen vorst
Weerverlet bepalen met een weerstation
Realtime vorstbewakings- en waarschuwingssysteem
Pseudomonas syringae preventie bij fruitbomen
Bloemen koud bewaren met temperatuurbewaking
IoT sensormodule met GPS tracker
Wat is de ideale temperatuur voor een koelcel?
Gebruik van de Crodeon API
Een weerstation met API
4 Dingen waar je op moet letten bij een temperatuursensor met API
Een weerstation met waterniveausensor voor een marina of jachthaven
Hoe VITO Vlaanderen waterproof maakt
Waarom wij in België produceren
Haringvlietbrug renovatie: een weerstation voor de bouw
Wat is de ideale temperatuur voor een serverruimte?
Eenvoudige temperatuurbewaking voor een serverruimte
Steen Vastgoed en Reporter, een keigoed koppel!
FKT en Reporter: match made in koelcel
Een weerstation met meerdere sensoren
Een stroomuitvalmelder voor je bouwwerf
Gecombineerde druk- en temperatuurmeting
Een weerstation op je bouwwerf gebruiken
Lokaal klimaat op een dak onderzoeken
Duurzame irrigatie met een waterverbruik meetsysteem
Groendak monitoring
Industriële geurhinder volgen met een weerstation
Waarom grondwaterstand invloed heeft op scheurvorming in gebouwen
4G Narrowband IoT-apparaat op zonne-energie: revolutionaire remote monitoring
Huisvestingseisen voor een pluimveebedrijf: de complete gids
Hittebehandeling bij vrachtcontainers monitoren
Een stalbrand voorkomen en detecteren in een varkensstal
Professioneel meelwormen kweken: hoe creëer je het beste leefklimaat?
Bescherm pluimvee tegen hittestress: herkennen en voorkomen
Waterbesparing bij blauwe bessenteelt: een case study
Een eindeloopschakelaar verbinden met de cloud
Een dauwpuntsensor voor remote monitoring
De ultieme gids voor aardappelbewaring monitoren
Hoe KuNa Fish vis temperatuur monitoring een fluitje van een cent maakt
CO2 vergiftiging en verstikking bij varkens

Op de website van Crodeon hebben we het al over HACCP en waarom je aandacht moet besteden aan voedselveiligheid. In dit artikel leggen we uit hoe de technologie van vandaag kan helpen om de 7 principes van HACCP aan te pakken. We gebruiken ons eigen sensorapparaat genaamd Reporter® als een concreet voorbeeld voor een voedselmonitoringsysteem.

Dit zijn de HACCP-richtlijnen voor restaurants en andere voedselproductiefaciliteiten, die helpen om jouw keuken, productielijn of opslag veilig te houden.

 • Principe 1: Voer een gevarenanalyse uit.
 • Principe 2: Bepaal de kritische controlepunten (CCP's).
 • Principe 3: Stel kritische limieten vast.
 • Principe 4: stel controleprocedures vast.
 • Principe 5: stel corrigerende maatregelen vast.
 • Principe 6: stel verificatieprocedures vast.
 • Principe 7: Stel registratie- en documentatieprocedures in.

Principe 1: Voer een gevarenanalyse uit (Hazard Analysis)

Waar gaat dit over?

Maak een lijst met mogelijke gevaren en identificeer de mensen in jouw organisatie die betrokken zijn bij voedselmonitoring. Sorteer deze risico's door aan elk gevaar een ernstscore toe te kennen. Enkele voorbeelden van mogelijke gevaren zijn bacteriegroei, verontreinigde verpakkingen en verkeerde bewaartemperaturen voor voedsel.

Hoe pakt jouw Reporter® dit aan?

Reporter kan jou helpen met het monitoren van de temperatuur en je team snel te laten starten. Gebruik het Crodeon Dashboard om alarminstellingen te configureren en te bepalen wie de eerste melding moet ontvangen. Wanneer deze persoon het incident niet kan afhandelen, kan het bericht automatisch worden doorgestuurd naar de volgende persoon in de rij. Na deze stappen kun je beginnen met de gevarenidentificatie en gevarenevaluatie.

Principe 1 Voer een gevarenanalyse uit-min

Principe 2: Bepaal de kritische controlepunten (Critical Control Points)

Waar gaat dit over?

Na het opstellen van de lijst met potentiële gevaren, is de volgende stap het bepalen van de geïdentificeerde gevaren die de veiligheid en hygiënische kwaliteit van voedsel in gevaar kunnen brengen. Deze gevaren moeten worden beheerst en worden daarom kritische controlepunten genoemd. Om de HACCP-richtlijnen voor restaurants of andere horecagelegenheden te helpen volgen, moet je aandacht te besteden aan temperatuurregistratie. Dit is een duidelijke preventieve maatregel voor dit gevaar.

Temperatuurregistratie voor HACCP
15/05/2024 - Jonathan Sercu

Hoe pakt jouw Reporter® dit aan?

Reporter kan jou helpen met real-time online temperatuurregistratie. Het apparaat heeft maximaal vier bedrade sensoren die tot 30 meter kunnen worden verlengd. Alle metingen zijn real-time beschikbaar op je pc, smartphone of tablet. De meest gebruikelijke metingen voor voedselbewaking in voedselopslag zijn temperatuur, vochtigheid en stroomuitval. Zorg ervoor dat je de temperatuursensoren installeert op een plek die representatief is voor de hele ruimte. Plaats ze bijvoorbeeld niet bij de deur of de verdamper.

Principe 2 Bepaal de kritische beheerspunten (CCP's)

Principe 3: Stel kritische limieten vast

Waar gaat dit over?

Dit principe gaat over het bepalen van de grenzen van aanvaardbaarheid of niet-aanvaardbaarheid van een risico en het stellen van tolerantiegrenswaarden om de voedselveiligheid te waarborgen. Wanneer uit de analyse blijkt dat de gevaren of risico's de kritische drempels overschrijden, betekent dit dat er een reëel risico bestaat dat het leven van consumenten in gevaar wordt gebracht. Bij het bewaren van voedsel gaat het om het instellen van een maximale en minimale bewaartemperatuur. Andere veel voorkomende voorbeelden van limieten zijn houdbaarheidsdata, de consumptieperiode of de kooktemperatuur.

Hoe pakt jouw Reporter® dit aan?

Met Reporter kun je maximum- en minimumdrempels configureren via het Crodeon Dashboard. Je kunt dit voor elke sensorparameter doen en indien nodig zelfs een vertraging toevoegen. Wanneer de kritische grens langer wordt overschreden dan de vertraging, wordt de verantwoordelijke verwittigd. Wij helpen je met jouw monitoringprocessen voor voedselveiligheid.

Principe 3 Stel kritische grenzen vast

Principe 4: Stel HACCP-monitoringprocedures vast

Waar gaat dit over?

HACCP-monitoringprocedures kunnen je helpen de geïdentificeerde risico's te voorkomen. Voedselopslag heeft doorgaans een alarm nodig om te helpen de temperaturen in de gaten te houden. Het alarm wordt geactiveerd als de temperatuur boven een bepaalde drempel stijgt. Deze maatregel is voldoende bewijs dat je alles in het werk hebt gesteld om dit kritische controlepunt te beheersen en de HACCP-richtlijnen voor restaurants te volgen.

Hoe pakt jouw Reporter® dit aan?

Bewaak jouw koelcel of gekoelde opslag met slechts één Reporter. Met pc, tablet en smartphone kun je real-time en historische data inzien en opvragen. Configureer het meetinterval ergens tussen 30 seconden en 2 uur. Het aanbevolen interval is 5 minuten. Met het Crodeon Dashboard kun je jouw Reporter en elke individuele sensor een naam geven.

Principe 4 Stel monitoringprocedures vast

Principe 5: Stel corrigerende maatregelen vast

Waar gaat dit over?

Wanneer controleprocessen voor de voedselveiligheid uitwijzen dat een kritiek controlepunt niet binnen de limieten valt, moeten corrigerende maatregelen worden genomen. Alle corrigerende maatregelen moeten in de documentatie worden vastgelegd.

Hoe pakt jouw Reporter® dit aan?

Via het Crodeon Dashboard kun je de verantwoordelijke HACCP-bewaker aansturen voor elke ruimte waar een Reporter of sensor is geïnstalleerd en corrigerende maatregelen moeten worden getroffen. Het toevoegen of verwijderen van gebruikers op het Dashboard is net zo eenvoudig als een aanraking op jouw scherm. Jekunt een rol toewijzen aan nieuwe gebruikers, zodat zij alleen gegevens kunnen bekijken als kijker of de configuratie van het systeem kunnen beheren als editors of owners.

Principe 5 Stel corrigerende maatregelen vast

Principe 6: Stel verificatieprocedures vast

Waar gaat dit over?

Om de effectiviteit van de monitoringprocessen voor voedselveiligheid te bevestigen, is het essentieel om verificatiemaatregelen uit te voeren. Je moet bijvoorbeeld controleren of de kalibratie van de thermometer die de temperatuur van de koelruimte valideert, correct is. Zorg ervoor dat al jouw medewerkers op de hoogte zijn van de regels die je hanteert voor HACCP-monitoring.

Hoe pakt jouw Reporter® dit aan?

Met het Crodeon Dashboard beheer je het verificatieproces van jouw overschrijdingen. Elke overschrijding wordt met tijdstempel in de cloud opgeslagen. Je kunt altijd zien hoe lang een overschrijding duurt en wie de ontvangst van de alarmmelding heeft bevestigd.

Principe 6 Stel verificatieprocedures vast

Principe 7: Stel registratie- en documentatieprocedures in

Waar gaat dit over?

De verschillende procedures, methoden en dossiers die in het kader van de HACCP-richtlijnen voor restaurants en HACCP-implementatie zijn opgesteld, moeten worden gearchiveerd zodat ze bij controle door de overheid kunnen worden geraadpleegd. Voor een goede implementatie van het voedselmonitoringsysteem is het essentieel dat het voltallige cateringpersoneel getraind is in de 7 principes van HACCP.

Hoe pakt jouw Reporter® dit aan?

Met het Crodeon Dashboard worden historische meetgegevens automatisch opgeslagen in de cloud. Op elk moment kun je jouw meetgegevens downloaden als csv-bestand, zodat je Excel of een ander spreadsheetprogramma kunt gebruiken om de gegevens te analyseren. Op het tabblad Exceedances kun je ook een lijst bekijken van alle temperatuuroverschrijdingen, waarbij je aangeeft op welke tijdstippen en hoe lang de temperatuur de ingestelde drempels heeft overschreden.

Principe 7 Stel registratie- en documentatieprocedures in

Neem zeker contact met ons op als je nog vragen hebt over online temperatuurregistratie voor de 7 principes van HACCP. Bekijk onze collectie voor meer informatie over Reporter® en onze sensoren. Bekijk ook eens onze HACCP-lijsten.

Terug naar blog

Nog vragen?

Bel ons op +32474097705 Of gebruik het contactformulier

 • Smart geotechnical data gathering

  Smart geotechnische gegevensverzameling en inte...

  Het handmatig verzamelen en onderzoeken van gegevens kan echter een vermoeiend onderdeel van geotechniek zijn. Bij Crodeon hebben we een manier gevonden om gegevensverzameling te automatiseren en tegelijkertijd de gegevens...

  Smart geotechnische gegevensverzameling en inte...

  Het handmatig verzamelen en onderzoeken van gegevens kan echter een vermoeiend onderdeel van geotechniek zijn. Bij Crodeon hebben we een manier gevonden om gegevensverzameling te automatiseren en tegelijkertijd de gegevens...

 • 6 tips for making the most of your cold room

  6 tips om het meeste uit je koelcel te halen

  Of het nu gaat om het gekoeld bewaren van levensmiddelen of het op temperatuur houden van medische producten, een koelcel is voor bedrijven in vele sectoren een onmisbare investering. Het...

  6 tips om het meeste uit je koelcel te halen

  Of het nu gaat om het gekoeld bewaren van levensmiddelen of het op temperatuur houden van medische producten, een koelcel is voor bedrijven in vele sectoren een onmisbare investering. Het...

 • Temperature registration for HACCP

  Temperatuurregistratie voor HACCP

  Geautomatiseerde temperatuurregistratie is tegenwoordig aan te raden, zeker wanneer er geen tijd is om koelcellen regelmatig te inspecteren. Digitale registratiesystemen bieden veel voordelen ten opzichte van registratie op papier.

  Temperatuurregistratie voor HACCP

  Geautomatiseerde temperatuurregistratie is tegenwoordig aan te raden, zeker wanneer er geen tijd is om koelcellen regelmatig te inspecteren. Digitale registratiesystemen bieden veel voordelen ten opzichte van registratie op papier.

 • Quickly tackle the 7 principles of HACCP

  Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aan...

  In dit artikel leggen we uit hoe de technologie van vandaag jou kan helpen de 7 principes van HACCP aan te pakken. We gebruiken ons eigen sensorapparaat genaamd Reporter® als een...

  Snel een eenvoudig de 7 principes van HACCP aan...

  In dit artikel leggen we uit hoe de technologie van vandaag jou kan helpen de 7 principes van HACCP aan te pakken. We gebruiken ons eigen sensorapparaat genaamd Reporter® als een...

1 van 4
 • Demo laptop

  Live online demo

  Meld je aan voor een gratis account op het Crodeon Dashboard en bekijk live een werkende demo.
  Bekijk de demo 
 • person

  Boek een afspraak

  Boek een afspraak met Jonathan, onze Sales Manager, voor meer informatie over deze oplossing.
  Plan een call in 
 • phone email

  Contacteer ons

  Voor partnerships, distributie, of elke andere vraag, aarzel niet om contact op te nemen!
  Contacteer ons